Política de privadesa

L’Associació Cultural Canal SET com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecta a les seves dades personals d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei Orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

L’Associació Cultural Canal SET només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament General de Protecció de Dades i Llei de Protecció de Dades.

Amb l’objectiu de donar compliment a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, l’Associació Cultural Canal SET ha elaborat un Registre d’Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades.

L’Associació Cultural Canal SET  aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, facilitant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb el llenguatge fàcil d’entendre.

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades per l’Associació Cultural Canal SET:

Responsable del tractament

Identitat: Associació Cultural Canal SET
NIF: G-59784975
Direcció Postal: Mestre Joan Batlle s/n
08187 Santa Eulàlia de Ronçana Cardedeu
Telèfon 93 844 67 43

Finalitat del tractament de les seves dades i conservació

L’Associació Cultural Canal SET tracta les dades personals dels interessats a través de la seva pàgina web amb la finalitat d’atendre les seves sol·licituds d’informació a través dels nostres correus electrònics i telèfons de contacte. Conservarem les dades recollides per a aquesta finalitat durant el període de temps requerit per atendre i gestionar la seva sol·licitud.

Legitimació per al tractament

La base jurídica per al tractament de les seves dades és el consentiment que vostè ens presta al posar-se en contacte amb nosaltres.

Destinataris de les seves dades

Les seves dades únicament seran cedides a tercers per obligació legal.

Drets dels interessats

Com a usuari de www.canalset.cat té dret a accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, quan consideri que ja no són necessàries per la finalitat per la qual van ser recollides a sol·licitar la limitació del tractament de les mateixes, que en tal cas només es conservaran les estrictament necessàries per portar a terme l’exercici de possibles reclamacions i a sol·licitar la portabilitat de les seves dades. Per poder exercir aquests drets s’ha de posar en contacte amb l’Associació Cultural Canal SET  dirigint-se a comunicacio@canalset.cat

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb l’atenció de la seva sol·licitud de drets, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva web www.apd.cat.